Fortrolighed

Ingen personlige oplysninger om vore kunder vil på noget tidspunkt
blive overdraget, solgt eller være tilgængelige for tredjemand.

Der gives mulighed for at registrere sig ved:

(1) Simpel tilmelding af e-mail.
Vi bruger kun mailadressen til at fremsende de ugentlige mails.
Man kan melde sig til og fra uden videre formaliteter.
Til- og framelding sker omgående.

(2) Tilmelding af navn, adresse, telefonnummer, faxnummer og emailadresse.
Disse informationer bruges udelukkende til behandling af
ordren, for at levere varerne, samt evt. afsendelse af indbydelser,
julehilsener og reklamemateriale. Alle personlige data opbevares i 5
år, og iøvrigt i henhold til reglerne indeholdt i Persondataloven.